Arvustused

22. nov. 2009

Ilmunud on Kristjan Piirimäe arvustus “Kultuuritehnoloogiaga terrorismi vastu?” Sirbis ja ansambli Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd muljetus
“Maailm 2.0. Teadlased on tummad” veebiajakirjas KiriKiri.


Muudame tehiskultuuri dünaamiliseks

22. nov. 2009

Juri Lotman on raamatus ”Kultuur ja plahvatus” toonud esile semiootiliste süsteemide kaks lausa olemuslikku probeemi: seostumine välise maailmaga ja dünaamika. Proovime siis lisada oma tehiskultuuri mudelisse muutuse ja arengu.

Tehiskultuuri toimimist võib kujutada järgmise skeemi kohaselt.

Lähtepunktiks võib olla lihtsalt mingi idee sellest, millist kultuuri tahame me teha. Aga selleks võib olla ka näiteks probleem, mida loodava tehiskultuuriga soovitakse lahendada. Võttes lähtepunkti aluseks, hakatakse määratlema loodava tehiskultuuri elemente. Nagu varasemast postitusest teame on kultuuri loomiseks vajalik määratleda selle kultuuri artefaktid, väärtused ja sügavamad baasarusaamad. Senine kogemus näitab, et kõige mõistlikum on alustada väärtustest ja uskumustest. Artefaktide ehk kultuuri välise külje loomine on küll lõbus, aga samal ajal on need jällegi küllatki sõltumatud väärtuste tasandist. Ühesugused artefaktid võivad olla erinevate väärtustega kultuurides. Baasarusaamad on jällegi need, mis loovad aluse väärtustele, olles seega äärmiselt olulised väärtuste põhjendamisel ja ühtseks ning kooskõlaliseks süsteemiks kujundamisele. See, millest me aga kultuuris toimides lähtume on väärtused ja uskumused. Esialgne kultuuri struktuur ei saa mõistetavalt olla kuigi põhjalik. Aga selle üle ei ole ka vaja eriliselt muretseda, kuna tehiskultuuri toimimise käigus toimub pidevalt kultuuri struktuuri täiustamine.

Tuginedes esialgselt loodud kultuuri struktuurile hakkavad osalised selles tehiskultuuris tegutsema. Selles etapis hakkab tehiskultuur oma tegelikku elu elama. Ja nagu ikka ei vii elu meid mitte staatilissse lõpp-punkt, vaid hoopis uue elu juurde. Tehiskultuuri toimimise käigus hakkab kultuuri struktuur rikastuma ja täienema. Täpselt nii nagu ka loomulik kultuur. Läbi igapäevaste tegevuste toimub kultuuri pidev loomine ja taasloomine. Tõdemus on tegelikult üsnagi triviaalne: tehiskultuuri dünaamika loovad inimesed oma tegevusega selles kultuuris.

Kurmo Konsa


Tõde levib!

8. nov. 2009

Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd on teinud raamatust Maailm 2.0 inspireeritud kriitilis-iroonilise laulu „Maailm 2.0“