Kas tehiskultuuris elav inimene on meist erinev?

14. veebr. 2010

Milline on tehiskultuuri ja inimese seos? Küsimus peitub tegelikult selles – millega me mõtleme? Enamik inimesi annab sellele küsimusele ühese vastuse: ajuga, vähemus vastab veel ka vaimuga. Nagu ikka ilmsete asjadega kipub olema on ka see vastus vale, või vähemalt mitte täielik. Aga meil tuleb alustada natuke kaugemalt ja abstarktsemalt.

Kaasaegse maailma üheks kõige iseloomulikumaks jooneks on piiride kadumine loodusliku ja tehisliku vahelt. Tegemist ei ole mitte ainult inimmõjude äärmise suurenemisega loodusele, vaid isegi kunagi nii selge “looduse” mõiste ise on kiiresti oma senist tähendust kaotamas.

Tundub, et õigem oleks mitte rääkida loodusliku ja tehisliku erinevusest, vaid tehislikustumise protsessist, mis toetudes ennekõike tehnikale kaotab fundamentaalse piiri loodusliku ja tehisliku vahel. Idee inimesest ja inimkultuurist eraldi seisvast loodusest on kaotanud oma senise tähenduse.

Inimeseks olemise minevik, olevik ja tulevik on kõik lahutamatult seotud erinevate tööriistade, tehnoloogiate, leiutiste ja praktikatega. Tehnoloogiad seovad meie elusid, identiteete ja tegevusi ning osalevad nii meie koha loomisel maailmas kui ka inimese ”mina” kujundamisel.

Mida keerukamaks närvisüsteem muutub ja mida komplitseeritumad on ülesanded, mida ta täidab, seda keerukamaks muutub koherentsete käitumismustrite säilitamine. Lahenduse sellele probleemile pakubki närvisüsteemi ja keskkonna kooskäsitlemine. Närvisüsteem tugineb suuresti väliskeskkonnale, kas siis selle looduslikule osale, nagu enamikel loomadel, või siis selle kunstlikult muudetud osale, nagu inimesel. Väline keskkond aitab käitumist kujundada ja suunata. Inimene muudab ümbritsevat keskkonda muu hulgas ka selleks, et toetada ja laiendada meile omast probleemilahendusvõimet. Välise keskkonna olulisteks komponentideks, mis aitavad meie närvisüsteemil toimida, on keel, kultuur ning kõikvõimalikud institutsioonid. Sellist osa keskkonnast, mis on kindlal viisil seostunud meie ajudega ja moodustab osa meie kognitiivsest süsteemist kutsutakse laienenud teadvuseks (extended mind).

Järelikult on suur hulk ümbritsevat maailma, mis tegelikult kuulub osana inimesse. Tehiskultuurid on samuti osa inimesest. Osa inimese keskkonda ulatuvast kognitiivsest süsteemist. Luues tehiskultuurse informatsioonilise keskkonna kujundame me samas ka ümber seda kasutavate inimeste teadvusi, võimet mõelda ja aru saada.

Kurmo Konsa