Kurmo Konsa. “Maailm 2.0: looduse, inimese ja kultuuri tehislikustumine”

24. aug. 2009

Raamat “Maailm 2.0” esitab populaarses vormis olulisi teaduslikke ideid ja kontseptsioone sellest, kuidas tehnoloogia mõjutab suhteid kultuuri ja looduse vahel. Autor püüab leida vastuseid küsimustele: Mis siis ikkagi jääb looduslikuks, kui loodus ise on muutunud osaks kultuurist, tehnoloogiast ja majandusest? Millised on maailma tehislikustumise tunnetamise tagajärjed? Intrigeerival moel käsitletakse küsimusi ja teemasid, mis on meie tänapäevases maailmas muutunud äärmiselt aktuaalseteks: keskkonnamuutused, arvutikeskkonnad ja virtuaalsed maailmad ning nende mõju inimesele, kultuuri muutumine kaasaja ühiskonnas ning uued kujunevad kultuuritehnoloogiad.

Raamat on suunatud kõige laiemale sihtgrupile. Tegemist on harimisele ja ühtlasi ka meelelahutusele pürgiva teosega. Teost võiksid lugeda kõik, kellel on huvi kaasa mõelda ja arutleda maailmas toimuva üle.

m2-kaas-250px

Sisukord

 • Sissejuhatus

Loodus

 • Maailma tehislikustumine
 • Inimene ja ümbritsev keskkond
 • Inimene ja geneetiline keskkond
 • Inimkeha kujundamine – tätoveeringust küborgiks
 • Loodus kui tähendus ja väljakutse tehnikale

Kultuur

 • Kuidas meie mõtleme kultuurist ja kuidas kultuur mõtleb meist
 • Kultuuri metafoorid

Tehislikustumine

 • Kultuuride muutmine
 • Kultuuri arvutisimulatsioonid
 • Järjest tõsisemaks muutuvad mängud
 • Mängud, mis on kasvanud maailmadeks
 • Teekond tehiskultuurini on toonud meid raamatu lõppu

Viited ja kommentaarid

Kirjandus